รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
 

Forthcoming Auctions:
 

Sale #18: Sunday 5th April, 2009 Consignments deadline:  23rd February, 2009

Featuring lots of rare Siamese Stamps, revenues, postal history, covers, proofs, errors, airmail, scouts, rare unique items, collections, important Asian Philatelic materials, world wide collections, prints, old documents, ancient money, gold & silver bullets of Sukhothai-Rattanakosin, rare coins from Dvaravati period, Srivichai Empire, Eae-Pea, pig-mounth, Tok, Kakim, opium weights, early casino’s tokens in ceramics & brass, rare gold coins of Rama IV-IX, rare medals, royal decorations and superb banknotes selection from all period including lucky numbers & errors.

Sale #19: Sunday 9th August, 2009 Consignments dateline:  29th June, 2009
Sale #20: Sunday 13th December, 2009 Consignments dateline:  2nd November, 2009

Our Private Treaty Sale section will regularly feature rare, uniques and valuable medal winning collections of all sectors, investment opportunities. Consignments are welcomed all year round, conditions negotiable.

BUY - SELL - PRIVATE TREATY - CONSIGNMENTS - AUCTION

Best results achived only by the hand of professionals who know where the buyers are.

Call for FREE Appraisals, Valuations & Consultations: All deals will be treated as “ strictly confidential” Put the trust on professionals, we will put more values in your collections.

ยินดีให้คำแนะนำ ปรึกษา และประเมินราคา ฟรีและจะเป็นความลับระหว่างท่านและทางบริษัทฯเท่านั้น ไม่ว่าจะมีการตกลงกันได้หรือไม่ก็ตามวางใจในมืออาชีพเท่านั้น ที่จะทำให้ คอลเลคชั่นของท่านมีค่ามากกว่าที่ท่านคิด

Eur-Seree Collecting Co., Ltd.
1256/8 Nakornchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300 Thailand
Tel: +66 2 243-1789  Fax: +66 2 243-4764 & +66 2 669-2043 
Website: www.eurseree.com e-mail: auction@eurseree.com

Meet us in Major International Events:

* PHILA-NUMIS Bangkok 08 - The Narai Hotel Bangkok – 11-14 Dec., 2008 (Auction#17 14th Dec. 2008)
* PHILA-NUMIS Bangkok 09 - The Narai Hotel Bangkok – 2-5 April, 2009 (Auction #18 5th April 2009)
- CHINA 2009 – World Stamp Exhibition Louyang – 10-16 April 2009
- Hong Kong 2009 – 23rd Asian International Stamp Exhibition, 14-17 May 2009
* PHILA-NUMIS Bangkok 09 - The Narai Hotel Bangkok – 6-9 August, 2009 (Auction #19 9th August 2009)
- Philakorea 2009 – 24th Asian International Stamp Exhibition, 30th July – 4th August 2009
* PHILA-NUMIS Bangkok 09 - The Narai Hotel Bangkok – 10-13 Dec., 2009 (Auction #20 13rd Dec. 2009)