รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 43.50THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 38 from total of 1477     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 38    meaning Starting: THB 800   Approx: € 18  Download Blank POST-BID
China Republic; 1933 "Tan Yuan Chang" 2c - $1(Sc326-9) unused mounted mint set of 4, F (4)
จีน สาธารณรัฐ 1933 ชุด"ทานหยวนฉาง" 2c - $1. ครบชุด 4ดวง ยังไม่ใช้ มีฮินท์ F (4)

Auction Result for LOT NO:38: unsold

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 38 from total of 1477    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 14th December 2008; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price