รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 43.50THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 25 from total of 1477     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 25    meaning meaning Starting: THB 10000   Approx: € 229  Download Blank POST-BID
China P.R: 1974-86 selection of various souvenir sheets, J43M, J45Mx2, J85Mx2, J103Mx4, J133Mx2, T28M, T29M, T31M, T37M, T38M, T44M, T54Mx2, T69M, T72Mx2, T74Mx2, T79M, T82Mx2, T88Mx4, T89M, T99Mx2, T106Mx4, T110Mx2, very fine fresh unmounted mint. VF (40)
ประเทศจีน 1974-86 กลุ่มชีทชุดต่างๆ มี J43M, J45Mx2, J85Mx2, J103Mx4, J133Mx2, T28M, T29M, T31M, T37M, T38M, T44M, T54Mx2, T69M, T72Mx2, T74Mx2, T79M, T82Mx2, T88Mx4, T89M, T99Mx2, T106Mx4, T110Mx2, , ยังไม่ใช้สวยสดมาก. VF (40)

Auction Result for LOT NO:25: Sold at THB 52000

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 25 from total of 1477    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 14th December 2008; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price