รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 43.50THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 8 from total of 1477     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 8    meaning Starting: THB 1200   Approx: € 27  Download Blank POST-BID
China - Taiwan; 1954 "11th Youth Day" 40c. - $5(Sc#1098-9) unused set 2, $1.40, ungummed paper as issued, VF. (2)
จีน ไตหวัน 1954 ชุด"วันเด็ก ครั้งที่ 11" 40c - $5 ครบชุด 2ดวง สวยมาก VF (2)

Auction Result for LOT NO:8: unsold

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 8 from total of 1477    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 14th December 2008; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price