รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 43.50THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 13 from total of 1477     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 13    meaning meaning meaning Starting: THB 140000   Approx: € 3218  Download Blank POST-BID
China P.R: 1949-76 Complete collection of stamp sets in mint & used without souvenir sheets, housed in 3 German hingless albums, very fine collection. (3 albums)
จีน 2492-2519 คอลเลคชั่นแสตมป์จีนสมบูรณ์มีใช้และไม่ใช้รวมกัน ครบทุกชุด ยกเว้นไม่มีชีท บรรจุในอัลบัมเยอรมันสวยงามมาก 3เล่ม เป็นคอลเลคชั่นที่สมบูรณ์มาก (3 อัลบัม)

Auction Result for LOT NO:13: Sold at THB 140000

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 13 from total of 1477    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 14th December 2008; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price