รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 43.50THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 14 from total of 1477     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 14    meaning meaning Starting: THB 4000   Approx: € 91  Download Blank POST-BID
China P.R: 1953-70 various mint & used sets on 4 album pages, inspection from photos, high retails, F-VF(88)
ประเทศจีน 1953-70 แสตมป์ครบชุดใช้แล้วและไม่ใช้หลายชุด รวมจำนวน 88ดวง กรุณาตรวจสอบ F-VF(88)

Auction Result for LOT NO:14: Sold at THB 4000

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 14 from total of 1477    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 14th December 2008; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price