รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 43.50THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 17 from total of 1477     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 17    meaning Starting: THB 7000   Approx: € 160  Download Blank POST-BID
China P.R: 1967 "25th Ann. Chairman Mao's Talk", 8f.-8f. Sc.#957-9 complete set of 3 in unmounted mint, very fresh. (3)
ประเทศจีน 1967 "ประธานเม๋าเจอตุง สุทรพจน์ครบ 25ปี" 8f.-8f. ครบชุดยังไม่ใช้ 3ดวง สวยมาก หายาก (3)

Auction Result for LOT NO:17: Sold at THB 16500

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 17 from total of 1477    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 14th December 2008; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price